ตู้สาขาโทรศัพท์

ระบบคีย์การ์ด

กล้องวงจรปิด

พานาบอร์ด

แฟกซ์/โทรศัพท์

สินค้ามือสอง

ติดต่อเรา

FORTH PABX Caller ID DISA&OGM

ตู้สาขาโทรศัพท์ FORTH ES-208 ES-308 ES-616 CID Digital PABX

FORTH PBX ES-308CID ES-616CID DISA&OGM Caller ID

ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดเล็กรุ่นสุดประหยัด พร้อมแสดงหมายเลขโทรเข้า

และเลือกสาย โทรออกที่ประหยัดที่ประหยัดที่สุด

สำหรับ สำนักงานขนาดเล็ก โฮมออฟฟิศ และบ้านพักอาศัย

ตู้สาขา FORTH ES-Sires : ราคาพิเศษพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสุด......

Model
สายนอก
สายใน
ES-208CID ขนาด 2 สายนอก 8 สายใน
2
8
ES-308CID ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน
3
8
ES-616CID ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน
6
16
แผง Voice Mail 15 วินาที 55 ข้อความ    
Card TX-RX (ใช้กับตู้ ES-616CID)    
KT-616(ใช้กับตู้ ES-616CID)    

Specifications

Model
ES-208CID
ES-308CID
ES-616CID
Capacity ขนาดคู่สาย
2 CO
3 CO
6 CO
 
8 EXT
8 EXT
16 EXT
DISA ระบบโทรเข้าไปยังหมายเลขภายในโดยตรง
ํYes
Yes
Yes
OGM เสียงตอบรับอัตโนมัติ
Yes
Yes
Yes
Conferance ประชุมสาย
Yes
Yes
Yes
Account code ล็อกการโทรโดยใช้รหัสผ่าน
Yes
Yes
Yes
ตั้งโปรแกรมจำกัดการโทรหรือโทรทางไกล
Yes
Yes
Yes
ต่อเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์รายงานการใช้โทรศัพท์
No
No
Yes
Least Cost Routing เลือกสายโทรออกที่ประหยัดที่สุด
Yes
Yes
Yes
Caller ldentifying Display แสดงหมายเลขโทรเข้าบนหน้าจอเครื่องโทรศัพท์ (คู่สายส่งแบบ FSK)
Yes
Yes
Yes
โอนสายประกาศทางเครื่องขยายเสียง (PAGING)
Yes
Yes
Yes
Call Transfering โอนสาย
Yes
Yes
Yes
Call Diversion การฝากสาย
Yes
Yes
Yes
Do not disturb ตั้งโปรแกรมห้ามรบกวน
Yes
Yes
Yes
Dial Tone Distinctive
Yes
Yes
Yes
Call Hold พักสาย
Yes
Yes
Yes
Music on Hold ดนตรีขณะพักสาย
Yes
Yes
Yes
External Music ต่อดนตรีจากภายนอก
Yes
Yes
Yes
Day/Night Service แยกโปรแกรมกลางวันกลางคืน
Yes
Yes
Yes
Last Number Redial หมุนทวนหมายเลขสุดท้าย
Yes
Yes
Yes
Speed Dialing โทรหมายเลขด่วน
Yes
Yes
Yes
Power Failure Transfer ต่อสายตรงกรณีไฟฟ้าดับ
Yes
Yes
Yes
Remote Maintenance บำรุงรักษา/ตั้งโปรแกรมระยะไกล
Yes
Yes
Yes
Dimension (WxHxD) ---(320X220X65 mm)

ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดเล็กสุดอัจฉริยะ สำหรับสำนักงานขนาดเล็ก ธุรกิจ SMEs และบ้านพักอาศัย

Caller ID Supported - รองรับสัญญาณ Caller ID แสดงหมายเลขโทรเข้าบนหน้าจอโทรศัพท์

คุณสามารถทราบหมายเลขที่ติดต่อเข้ามาก่อนที่จะรับสาย โดยจะแสดงบนหน้าจอโทรศัพท์(รุ่นที่มีหน้าจอแสดง
Caller ID)โดยที่เลขหมายจะแสดงให้ทราบและยังส่งข้อมูลต่อไปยังเครื่องโทรศัพท์เครื่องอื่นๆที่สายนั้นได้ถูกโอน
ต่อไปได้อีกด้วย

DISA with OGM - ระบบต่อหมายเลขภายในโดยตรงพร้อมเสียงตอบรับอัตโนมัต

ด้วยระบบนี้ผู้ที่ติดต่อเข้ามาสามารถกดต่อสายไปยังหมายเลขภายในได้โดยตรง(DISA: Direct Inward Station
Access)โดยไม่จำเป็นต้องผ่านโอเปอเรเตอร์ พร้อมกันนี้ยังมีระบบตอบรับอัตโนมัติพร้อมข้อความต้อนรับ(OGM: Out
Going Message) ซึ่งข้อความตอบรับนี้สามาถเลือกใช้แบบมาตรฐานหรือจะบันทึกใหม่ได้ตามความต้องการ

Account Code - การโทรโดยใช้รหัสส่วนตัว

FORTH ES-Series สามารถโปรแกรมตั้งรหัสประจำตัว จำกัดความสามารถในการโทรออกสำหรับผู้ใช้แต่ละคนได้
เช่น ระดับผู้บริหาร ตั้งโปรแกรมให้โทรออกและโทรทางไกลทุกชนิดได้ ระดับหัวหน้างานให้โทรได้เฉพาะในพื้นที่และเบอร์
โทรศัพท์มือถือ ระดับพนักงานทั่วไปโทรได้เฉพาะในพื้นที่ เป็นต้น การโทรออกทำได้โดยการกดรหัสผ่าน นอกจากนี้ยัง
สามารถโปรแกรมล็อกการโทรทางไกลหรือการโทรต่างประเทศของเครื่องโทรศัพท์แต่ละเครื่องได้ ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย
ในเรื่องค่าโทรศัพท์ได้เป็นอย่างดี

Transfering , Holding and Conference - โอนสาย พักสายและประชุมสายผ่านตู้สาขาโทรศัพท ์

ES-Series สามารถรองรับการใช้งานได้ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการโอนสาย พักสาย และการประชุมสายไม่ว่าจะเป็น
2 สายนอก 1 สายในหรือ 2 สายใน 1 สายนอก การพูดคุยแบบสลับสาย ทุกคุณลักษณะดังกล่าวสามารถเลือกใช้งานได้อย่าง
รวดเร็ว ง่ายดาย

Least Cost Routing - ระบบเลือกเส้นทางโทรออกที่ประหยัดที่สุด

ด้วยระบบอันชาญฉลาดช่วยเลือกสายนนอกเพื่อใช้โทรออกที่ประหยัดที่สุดให้โดยอัตโนมัติ โดยผ่าน Y-tel 1234
โทรทางไกลราคาประหยัดเมื่อมีการกดรหัสทางไกล หรือผ่าน Line mobile* โทรออกโดยผ่านเครื่องแปลงสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีโปรโมชั่นโทรราคาพิเศษของผู้ให้บริการรายต่างๆ ช่วยลดค่าโทรทางไกลลงได้อย่างมาก

Voicemail - ระบบฝากข้อความสุดอัจฉริยะ (OPTION)

FORTH ES-Series สามารถติดตั้งระบบฝากข้อความเพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยที่ระบบ
ฝากข้อความทำได้หลายลักษณะดังนี้
1. ฝากข้อความตอบรับส่วนตัว เจ้าของหมายเลขภายในสามารถตั้งโปรแกรมฝากข้อความตอบรับส่วนตัว ไปถึงผู้มี่โทรเข้ามาได้
เช่น สวัสดีครับ ผมยุทธนา ขณะนี้กำลังติดประชุม จะเสร็จประมาณ 16.00 น. กรุณาฝากชื่อและเบอร์โทรไว้แล้วผมจะติดต่อกลับไป
ขอบคุณครับ
2. ฝากข้อความจากสายนอกไปยังสายใน หมายเลขที่โทรเข้ามาสามารถฝากข้อความไว้ที่หมายเลขภายใน ในกรณีที่เลขหมายภายใน
นั้นๆไม่อยู่ เช่น คุณยุทธนา กรุณาโทรกลับผม สมศักดิ์ที่ 0-2999-9999 ด้วยครับ
3. ฝากข้อความจากสายในไปยังสายใน หมายเลขภายในสามารถฝากข้อความไปหากันได้ เช่น คุณยุทธนา ประชุมเสร็จแล้วลงมา
ติดต่อฝ่ายบุคคลด้วยค่ะ
4. โอเปอเรเตอร์โอนสายนอกเพื่อให้ไปฝากข้อความยังสายใน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจดบันทึกและเพื่อความเป็นส่วนตัว
โอเปอเรเตอร์สามารถโอนสายนอกที่โทรเข้ามาให้ไปสู่ระบบฝากข้อความของหมายเลขภายในที่ต้องการติดต่อได้

Day/Night mode - แยกโปรแกรมกลางวัน/กลางคืน

เพื่อความสะดวกในการใช้งานสำหรับสำนักงานขนาดเล็กหรือโฮมออฟฟิศ โดยที่คุณสามารถตั้งโปรแกรมแยกกลางคืน
กลางวันให้แตกต่างกัน เช่น ในช่วงกลางคืนสามารถตั้งให้ทุกสายที่โทรเข้ามาขึ้นไปดังที่เครื่องโทรศัพท์ที่อยู่ชั้นบน
ซึ่งเป็นส่วนที่พักอาศัยได้

Music on Hold - เสียงดนตรีขณะพักสาย

ทุกครั้งที่มีการพักสายไม่ว่าจะเป็นสายนอกหรือสายใน ระบบจะมีเสียงดนตรีให้ฟังในระหว่างรอสาย สำหรับเสียงดนตรีนี้
ยังสามารถต่อเสียงดนตรีจากภายนอกเข้ามาในระบบได้อีกด้วย ทำให้สามารถเลือกให้ผู้ที่ติดต่อเข้ามาฟังเพลง หรือข่าวสารที่
ต้องการจะประชาสัมพันธ์ได้

Full of useful Functions - เพียบพร้อมด้วยฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวก

ES-Series บรรจุฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้ใช้ไว้อย่างครบครัน อาทิ การรับสายแทน การจองสายใน/สายนอก
การคอยสาย การฝากให้เครื่องอื่นรับสายแทน ฯลฯ ที่จะช่วยให้การใช้โทรศัพท์ของคุณทำได้อย่างง่ายดาย มีประสิทธิภาพสูงสุดที่
FORTH ตั้งใจพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของคุณโดยเฉพาะ

Remote Program - ระบบรีโมทโปรแกรม

ตู้สาขาโทรศัพท์ FORTH สามารถให้ศูนย์บริการตั้งและตรวจเช็คโปรแกรมตู้สาขาของคุณผ่านทางสายโทรศัพท์
ได้ตามความต้องการ โดยที่ไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตั้งให้หรือถอดตู้มารับบริการที่ศูนย์ ช่วยให้สะดวก รวดเร็ว
ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

-------------------------------------------------------------------------------------

 

คีย์แท็กประหยัดไฟ

ECS BOX

สินค้ามีคุณภาพ ขายส่ง ขายพร้อมติดตั้งโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ.....

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.......

บริษัท ดิจิตอล วิศวการ เซ็นเตอร์ จำกัด

Digital Engineering Center Co.,Ltd.

Tel 0-2754-5199 0-2754-5133 (Auto) 081-3545999

Hot Line 081-9390211 081-4552234

Email:mddigital999@gmail.com

Fax 0-2754-2964

ติดต่อเรา
mddigital999digital999
www.digital-engineering.co.th www.digital999.com
รายละเอียดสินค้า

ตู้สาขา Panasonic

KX-TA308-616

KX-TEM824

KX-TD1232BX

KX-TDA100-200

KX-TD500BX

ตู้สาขา FORTH

ES308-616CID

ES832CID

D-64CID

D128CID

D-400CID

ตู้สาขา PHONIK

JSM-CSD-Series

JSD-64CID

JSD-128CID

DX-Series

ตู้สาขา NEC

คีย์การ์ด Key card

เครื่องทาบบัตร Prox

Pegasus Access Control

Pro-Series Access

กล้องวงจรปิด

พานาบอร์ด

เครื่องโทรศัพท์

เครื่องโทรสาร

DISA BOX

VoIP GATEWAY

Line Mobile

สินค้ามือสอง

Billing-PBX บิลลิ่งตู้สาขา

อินเตอร์เน็ตอพาร์ทเมนท์

Promotion

Panasonic
KEY CARD

NEC PBX

Aspila TOPAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china