ตู้สาขาโทรศัพท์

คีย์การ์ด

กล้องวงจรปิด

พานาบอร์ด

แฟกซ์/โทรศัพท์

สินค้ามือสอง

ติดต่อเรา

 

FORTH Digital D-400CID

ตู้สาขาโทรศัพท์ FORTH D-400CID

FORTH ES-308CID ES616CID ES-832CID D-64CID D-128CID D-400CID

FORTH F-112 F128 KS-Serie FORTH Digital CID Series

FORTH DIGITAL TECHNOLOGY FOR OFFICE FACTORY APARTMENT HOTEL RESORT

สุดยอดตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบ 400 PORTS

DIGITAL Series D-400 CID 224 CO.Line 400 EXT.(Max) รองรับขนาด 400 Ports

สุดยอดตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบที่ตอบสนองเทคโนโลยีแห่งอนาคต

เพื่อเสริมศักยภาพให้กับทุกวงการทุกธรกิจ สำนักงาน อพาร์ทเมนท์ คอนโด โรงแรม ฯลฯ

ราคาพิเศษสุด...ตามจำนวนสายนอก-สายใน ฟรี โทรศัพท์โชว์เบอร์ตามจำนวนสายใน

PRICE LIST (OPTION) D-400CID

ลำดับ รายการ
1
D-400CID Truck Card 8 CO
2
D-400CID Truck Card 16 CO
3
D-400CID Slic Card 8 Ext
4
D-400CID Slic Card 16 Ext
5
D-400CID Slic Card 24 Ext
6
D-400CID 4 Digital Key 8 SLT Card
7
D-400CID 8 Digital Key
8
D-400CID 12 Digital Key
9
E&M Card 4 วงจร
10
Card ISDN Pri 1E1
11
Card ISDN Pri 2E1
12
เครื่องโทรศัพท์ดิจิตอล SDK-20
13
DSS 64 ปุ่ม

คุณสมบัติพิเศษ

CPU 32 BITS Intel หน่วยประมวลผลขนาด 32 บิต ของอินเทลสุดอัจฉริยะ

FORTH D-400 CID เจาะจงเลือกใช้หน่วยประมวลผลกลางประสิทธิภาพสูงขนาด 32 บิตของอินเทล ซึ่งเชื่อถือได้ใน
เรื่องคุณภาพและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า เพื่อให้ FORTH เป็นตู้สาขาโทรศัพท์อัจฉริยะที่มีความถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ ตอบ
สนองความต้องการใช้งานในทุกวงการธุรกิจอย่างลงตัว

ISDN PABX สามารถใช้งานกับคู่สาย ISDN

สามารถใช้งานได้ทั้งคู่สายระบบธรรมดา (PSTN) และคู่สายระบบดิจิตอลความเร็วสูง (ISDN) เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ
การติดต่อสื่อสาร FORTH D-100 CID นอกจากจะสามารถใช้งานกับคู่สายระบบนี้ได้โดยให้สัญญาณเสียงที่ชัดใส ไร้สัญญาณ
รบกวนแล้ว ยังสามารถใช้ร่วมกับระบบ DID ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของคู่สาย ISDN ที่สัญญาณเข้า 30 เลขหมาย สามารถ
กระจายเป็นเลขหมายภายในได้ถึง 100 เลขหมาย และการโทรเข้าสามารถโทรเข้าไปได้โดยตรง ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้ทุก
การติดต่อสื่อสารทั้งในองค์กรและในอาคารชุดพักอาศัย เสมือนทุกเลขหมายเป็นสายตรง

GROUP NETWORKING รองรับต่อเชื่อมกันเป็นระบบเครือข่าย

D-400 CID สามารถต่อเชื่อมระบบเข้าด้วยกันด้วยแผงวงจร E1 PRI ซึ่งจะต่อเชื่อมตู้สาขาโทรศัพท์หลาย ๆ ระบบใน
ลักษณะโครงข่ายได้ด้วยสายนำสัญญาณเพียงคู่เดียว ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งสายสัญญาณ COPPER WIRE และ FIBER
OPTIC เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายอาคารที่ต้องการเชื่อมโยงระบบสื่อสารทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยที่แต่ละระบบ
สามารถโทรติดต่อหากันได้ ด้วยระบบนี้ทำให้ D-400 CID สามารถขยายขนาดระบบออกไปได้เรื่อย ๆ โดยไม่จำกัดคู่สาย
สะดวก ประหยัด และมีประสิทธิภาพ

Caller ID รับและแสดงเลขหมายโทรเข้าบนหน้าจอเครื่องโทรศัพท์

สามารถแสดงหมายเลขโทรเข้าทั้งสายในและสายนอกบนเครื่องโทรศัพท์รุ่นที่มีหน้าจอแสดงหมายเลขโทรเข้าและเลขหมาย
ดังกล่าวจะแสดงต่อไปยังเครื่องโทรศัพท์ภายในต่าง ๆ ในกรณีที่สายนั้นถูกโอนไปโดยจะแสดงเลขหมายภายในที่ทำการโอนมาก่อน
และตามด้วยเลขหมายที่โทรติดต่อเข้ามา

VOICE OVER IP NETWORKING รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต

D-400 CID สามารถผนวกเข้ากับเทคโนโลยีสื่อสารที่แปลงสัญญาณเสียงเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ และส่งพ่วงไปบนโครงข่าย
สายสัญญาณข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกันได้ โดยสัญญาณดังกล่าวจะถูกแปลงกลับมาในรูปสัญญาณเสียงที่ปลายทาง ซึ่งเราเรียกระบบนี้ว่า
Voice Over Internet Protocol (Voice Over IP) ด้วยระบบนี้องค์กรจะสามารถโทรติดต่อถึงกันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
โดยไม่จำกัดเวลาและระยะทางบนโครงข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงถึงกัน

SMART MEDIA MEMORY CARD เก็บบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ได้มากและนานกว่า 1 ปีโดยไม่ต้องลบ

FORTH D-400 CID ใช้เทคโนโลยีเก็บข้อมูลลงบน SMART MEDIA MEMORY CARD ที่สามารถเก็บข้อมูลได้
มากเป็นพิเศษ และยังสามารถเพิ่มขยายได้ไม่จำกัดเพียงแต่ถอดเปลี่ยนแผ่น MEMORY CARD เท่านัน โดยที่สามารถถเก็บได้มากกว่า
500,000 records หรือประมาณ 1 ปี สำหรับ MEMORY CARD ขนาด 32M และมากกว่า 1,000,000 records หรือ
ประมาณ 2 ปี สำหรับ MEMORY CARD ขนาด 64M ซึ่งถือว่า มากที่สุดและเชื่อถือได้มากที่สุด โดยที่คุณไม่ต้องกังวลว่าข้อมูล
ที่บันทึกไว้จะสูญหายจาก ข้อจำกัดของหน่วยความจำ

HOT SWAP สามารถถอด เพิ่ม/ขยายแผงวงจรได้โดยไม่ต้องปิดระบบ

ด้วยระบบที่รองรับการเพิ่มขยายขนาดคู่สาย ตลอดจนการบำรุงรักษาโดยไม่จำเป็นต้องทำการปิดระบบ ทำให้การติดต่อสื่อสาร
สามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงักอันเป็นคุณลักษณะเด่นของอุปกรณ์สื่อสารในยุคที่การสื่อสารเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ

MULTI-LINGUAL OUT GOING MESSAGE ระบบตอบรับแบบไม่จำกัดภาษาติดตั้งพร้อมในระบบ

ระบบตอบรับอัตโนมัติแบบ Multi-lingual ไม่จำกัดภาษาจำนวนถึง 8 ชุด สามารถรองรับการใช้งานในช่วงที่มีสายโทรเข้า
หนาแน่นได้อย่างพอเพียง และสามารถโปรแกรมได้หลายภาษาไม่จำกัด ระบบตอบรับนี้สามารถเพิ่มขยายได้เป็น 16 , 24 และ 32 ชุด
ตามขนาดของระบบที่เพิ่มจำนวนขึ้น

AUDIO TEXT SUPPORTED รองรับการทำระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติ (AUDIO TEXT)

ด้วยคุณสมบัติของระบบตอบรับอัตโนมัติที่ตอบรับได้ไม่จำกัดข้อความและความยาว ทำให้สามารถใช้เป็นระบบบริการข้อมูล
ข่าวสารให้กับผู้ที่ติดต่อเข้ามาได้ ซึ่งข้อมูลในหมวดหมู่ต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บและแจ้งข้อมูลให้ทราบทันทีที่ผู้โทรเข้ามากดเมนูเลือก
รายการ สะดวก ง่ายดาย เพราะทุกอย่างติดตั้งอยู่ภายในระบบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถบันทึกข้อมูลเสียงตอบรับได้
นานสูงสุดถึง 7 ชั่วโมง

3-15 PARTIES CONFERENCE

D-400 CID ตอบสนองความต้องการใช้งานในระบบธุรกิจยุคใหม่ ที่การบริหารงานสามารถทำได้ง่ายดายจากส่วนกลาง
ด้วยการจัดประชุมทางไกล (TELECONFERENCING) ที่สามารถทำได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ช่วยให้ระบบ
บริหารงานขององค์กรทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว ซึ่งระบบดังกล่าวยังสามารถขยายเพิ่มได้สูงสุดถึง 48 สายในอนาคต

VOICE MAIL ระบบฝากข้อความสมบูรณ์แบบ บันทึกข้อความได้นานถึง 7 ชั่วโมง

ด้วยระบบฝากข้อความสุดอัจฉริยะที่สามารถฝากข้อความได้หลากหลายรูปแบบทั้งจากสายนอกไปยังสายใน การฝากข้อความ
ส่วนตัว และการโอนสายนอกให้ไปสู่ระบบฝากข้อความของหมายเลขภายใน ซึ่งทั้งหมดไม่จำกัดจำนวนข้อความและความยาวสูงสุด
สามารถบันทึกได้นานถึง 7 ชั่วโมงโดยไม่ต้องลบข้อความเดิม

-------------------------------------------------------------------------------------

 

คีย์แท็กประหยัดไฟ

ECS BOX

สินค้ามีคุณภาพ ขายส่ง ขายพร้อมติดตั้งโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ.....

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.......

บริษัท ดิจิตอล วิศวการ เซ็นเตอร์ จำกัด

Digital Engineering Center Co.,Ltd.

Tel 0-2754-5199 0-2754-5133 (Auto) 081-3545999

Hot Line 081-9390211 081-4552234

Email:mddigital999@gmail.com

Fax 0-2754-2964

ติดต่อเรา
mddigital999digital999
www.digital-engineering.co.th www.digital999.com

 

รายละเอียดสินค้า

ตู้สาขา Panasonic

KX-TA308-616

KX-TEM824

KX-TD1232BX

KX-TDA100-200

KX-TD500BX

ตู้สาขา FORTH

ES308-616CID

ES832CID

D-64CID

D128CID

D-400CID

ตู้สาขา PHONIK

JSM-CSD-Series

JSD-64CID

JSD-128CID

DX-Series

ตู้สาขา NEC

คีย์การ์ด Key card

เครื่องทาบบัตร Prox

Pegasus Access Control

Pro-Series Access

กล้องวงจรปิด

พานาบอร์ด

เครื่องโทรศัพท์

เครื่องโทรสาร

DISA BOX

VoIP GATEWAY

Line Mobile

สินค้ามือสอง

Billing-PBX บิลลิ่งตู้สาขา

อินเตอร์เน็ตอพาร์ทเมนท์

Promotion

Panasonic
KEY CARD

NEC PBX

Aspila TOPAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china